ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 19.01.2017 r. ogłoszone przez M-TECH s.c. Michał Jachowicz, Tomasz Barczyk w związku z planowaną realizacją projektu dot. „Opracowanie innowacyjnego systemu oświetleniowego - Lampy LED indywidualnie dedykowane dla poszczególnych upraw roślinnych – lampa LED do uprawy home farming oraz doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw - optymalizacja procesu fotosyntezy, wpływ na jakość i wielkość plonów oraz szybkość wzrostu” prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej „PARP”) w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.