M-TECH S.C. realizuje obecnie projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej:FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU OSI PRIORYTETOWEJ 6 POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę M-Tech s.c. Michał Jachowicz Tomasz Barczyk”

Nazwa Beneficjenta: M-Tech S.C. Michał Jachowicz Tomasz Barczyk
Wartość projektu: 540 317,17 PLN
Wartość dofinansowania: 405 862,88 PLN

Aktualnie zapytania ofertowe: