ZAPYTANIE OFERTOWE

Z dnia 21.06.17 r. ogłoszone przez M-TECH Poland Sp. z o.o. w związku z planowanąrealizacją projektu dot. „Opracowanie 16stu wyspecjalizowanych systemów oświetlenia typu LED dedykowanych do upraw monokulturowych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego” prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i regulaminem konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju (dalej „NCBiR”) w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017. Konkurs „ Szybka ścieżka MŚP”.